Jag är koordinator för kulturunderstödd rehabilitering, KUR, i Vetlanda. Syftet med KUR är förbättrad hälsa, såväl psykiskt som socialt.

KUR - för vem?

  • Målgruppen är personer med psykisk ohälsa (till exempel depression, ångest), stressrelaterade besvär eller långvarig smärta. 
  • Kulturunderstödd rehabilitering är arbetslivsinriktad, och efter avslutad rehabilitering är målet att du ska kunna återgå till någon form av arbete, arbetsträning eller studier.
  • Rehabiliteringen sker i samarbete med vårdenhet, arbetsplats eller Arbetsförmedling och Försäkringskassa.

Upplägg

  • Vi ses vid totalt 20 tillfällen, alltid klockan 114.00-16.30 på måndag och onsdag. En kulturaktör leder aktiviteten som vi genomför i grupp, utan några som helst krav på att prestera eller "vara duktig", det viktiga är att man deltar. Vi fokuserar på att prata om det friska, till exempel om aktiviteten vi genomför.
  • Deltagaren tar ansvar för att komma till aktiviteten och meddela eventuell frånvaro. 
  • Vi håller nere antalet lokaler vi ses i, så att deltagaren känner sig trygg. Det finns alltid möjlighet att gå lite avsides vid behov.

Informationsblad (pdf) om KUR i Vetlanda


Forskning visar på goda resultat

Forskning visar att kulturupplevelser aktivt kan bidra till hälsa och snabbare rehabilitering. Att delta i eller uppleva kulturaktiviteter stimulerar dina sinnen och kan bidra till välbefinnande och en känsla av sammanhang och meningsfullhet.

Ingela Carlström Webbdesign
Träningsstigen 7
574 39 Vetlanda

Telefon 070-152 09 69

© Ingela Carlström Webbdesign 2024

Företaget har F-skattsedel

Personuppgifter och cookies